Όταν αναφερόμαστε στην φροντίδα στο σπίτι ή αλλιώς στην κατ' οίκον φροντίδα, τείνουμε να τη συγχέουμε με την φροντίδα ηλικιωμένων ή θεωρούμε ότι αφορά μόνο μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων με προβλήματα υγείας. Ωστόσο, η φροντίδα στο σπίτι αποτελεί μία σειρά διαφορετικών υπηρεσιών που προσφέρονται σε διαφορετικές ομάδες ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Η κατ' οίκον φροντίδα μπορεί να αφορά την μετεγχειρητική φροντίδα η οποία περιλαμβάνει τη διαχείριση των αναγκών μετά από μία επέμβαση. Μπορεί επίσης να αφορά βαριά ασθενείς που χρειάζονται ανακουφιστική φροντίδα και επιπρόσθετες θεραπείες. Φροντίδα στο σπίτι παρέχεται επίσης σε ανθρώπους κάθε ηλικίας που έχουν ιατρικές ανάγκες για τις οποίες δεν είναι απαραίτητη η παρουσία τους σε νοσηλευτήριο, Όπως για παράδειγμα ανάγκες ασθενών με άσθμα, διαβήτη, με πληγές κ.ά.

Επιπλέον, σημαντική παράμετρος για την κατ' οίκον φροντίδα είναι η ψυχολογική υποστήριξη, είτε αυτή αφορά στη στήριξη των ασθενών σε μία δύσκολη συναισθηματική κατάσταση που βιώνουν μέχρι τη θεραπεία, είτε πρόκειται για μία συνθήκη για την οποία θα πρέπει να λαμβάνουν την ιδανική φροντίδα μακροπρόθεσμα, ώστε η ζωή και η καθημερινότητά τους να βελτιωθούν όσο το δυνατό περισσότερο.

Η φροντίδα στο σπίτι επηρεάζει θετικά τα άτομα που το έχουν ανάγκη, βελτιώνοντας την ψυχική τους υγεία εξαιτίας της παραμονής τους στην άνεση του σπιτιού τους, στη ζεστασιά της οικογένειάς τους και του υποστηρικτικού οικείου περιβάλλοντοςτός τους. Οι άνθρωποι όλων των ηλικιακών ομάδων, από όλα τα κοινωνικά στρώματα και με διαφορετικές ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης θα πρέπει να έχουν πρόσβαση και να επωφελούνται από τη φροντίδα στο σπίτι.     

Η καλή ζωή για κάθε άνθρωπο είναι αδιαπραγμάτευτη. Έχοντας ως γνώμονα την μοναδικήικότητα του καθενός η κατ' οίκον φροντίδα αποτελεί επιβεβλημένη ανάγκη και πρέπει να είναι εξατομικευμένη, ποιοτικά άρτια και οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες υγείας, θεράποντες ιατροί και νοσηλευτές να συνεργάζονται για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Το δίκτυo επαγγελματιών υγείας με βάση την αριστεία στον τομέα της υγείας και με τεχνολογικά εργαλεία που ενισχύουν την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας έχει στόχο τη δημιουργία μίας ευρείας κοινότητας υγείας που να προάγει τη βιωσιμότητα και την βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους.