1. Εισαγωγή

Η C.H.G Cyprus Healthcare Group Ltd (εφεξής καλούμενη "CHG") είναι ιδιωτική εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο. Αυτή η οντότητα χαρτοφυλακίου λειτουργεί μέσω διαφόρων θυγατρικών ή/και μέσω διαφορετικών εμπορικών ονομασιών.

Οι θυγατρικές της CHG είναι:

 • Medigence Home Healthcare Ltd
 • C.H.G Medical Concierge Ltd
 • C.H.G Curis Oncology Ltd
 • Curis Investments (Cyprus) I Ltd
 • A.M.A Preclinical Research and Development Ltd
 • Curis Investments I (Cyprus) Ltd
 • Curis International Healthcare Management LLC

Εμπορικές ονομασίες CHG:

 • Δίκτυο C.H.G Curis
 • C.H.G Curis Concierge
 • C.H.G Curis Healthcare
 • C.H.G Curis Φυσικοθεραπεία
 • Εργαστήρια C.H.G. Curis
 • C.H.G Curis Biomedical
 • C.H.G Curis Συμβουλές
 • C.H.G Curis Investments
 • C.H.G Curis Life Sciences
 • C.H.G Curis Disruptive Health Innovation
 • C.H.G Curis Home Healthcare

Όταν γίνεται αναφορά είτε σε CHG / Εμείς / Η δική μας / Curis τότε σημαίνει ότι περιλαμβάνει όλες τις παραπάνω θυγατρικές ή δραστηριότητες υπό εμπορική επωνυμία.

Η CHG διατηρεί τους ακόλουθους τομείς (κάθε τομέας μπορεί να περιλαμβάνει υποτομείς):

 • curis.health
 • curis.info
 • curisclinic.health
 • curisclinic.io
 • curisconcierge.com
 • curishealth.io
 • curishomehealth.com
 • curislifesciences.com
 • curisnetwork.com
 • curisnetwork.org
 • curisoncology.com
 • curissmart.com
 • curissmarthealth.com
 • curissmarthealthcommunity.com
 • cydigitalclinic.com
 • cyhealthgroup.com
 • cyhealthnet.com
 • cyhealthnetwork.com
 • cypharmacyonline.com
 • cyprus4treatment.com
 • cyprushealthnetwork.com
 • cyprushealthtourism.org
 • cyprusoncology.com
 • cyworkhealth.com
 • cyworkplacedr.com
 • humantissuenetwork.com
 • medigencegroup.com
 • mycuris.health
 • mycuris.io
 • mycuris.net
 • regenerativebank.com
 • smarthealthcommunities.com
 • smarthealthcommunity.eu
 • smarthealthcommunity.net
 • workplacedlc.com
 • workplacedlc.net

Η CHG παρέχει επίσης μια ηλεκτρονική πλατφόρμα βάσει συνδρομής στους χρήστες της, οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν λογαριασμό και να έχουν πρόσβαση στην εν λόγω πλατφόρμα μέσω ενός υπο-τομέα που παρέχεται από τους ιστότοπους της CHG, όπως αναφέρεται ανωτέρω ("Η πλατφόρμα"). Η πλατφόρμα αποτελείται από ένα λογισμικό που αναπτύχθηκε από την CHG ή/και τις θυγατρικές της και παρέχει τη δυνατότητα στους συνδρομητές/χρήστες της να επικοινωνούν μέσω διαφόρων εφαρμογών για τη λήψη υπηρεσιών.

Η ακόλουθη δήλωση περιγράφει την "Πολιτική απορρήτου" της CHG, η οποία σας ενημερώνει για τα εξής:

 • Οι τύποι προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε
 • Οι σκοποί της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
 • Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων
 • Η νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία
 • Πότε και με ποιον μπορούμε να μοιραστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα
 •  Τα δικαιώματά σας και οι επιλογές σας σχετικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα
 • Περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Επισκεπτόμενοι την/τις ιστοσελίδα/ες μας, χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας, εγγραφόμενοι στην Πλατφόρμα μας ή αλληλεπιδρώντας με άλλο τρόπο μαζί μας, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε με τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου και τις οποίες αναλαμβάνουμε. Σημειώστε ότι οι συνδεδεμένοι ιστότοποι που υπάρχουν στον ιστότοπό μας υπόκεινται στους δικούς τους όρους και δηλώσεις/δηλώσεις απορρήτου.

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν το αποφασίσουμε, η συνεχής χρήση του ιστότοπού μας ή/και των Υπηρεσιών μας θα αποτελεί αναγνώριση από την πλευρά σας της τροποποιημένης Πολιτικής Απορρήτου.

2. Τύποι προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε

Με την εγγραφή σας στην Πλατφόρμα μας και/ή τη χρήση της/των ιστοσελίδας/ών μας για τους σκοπούς της παροχής των Υπηρεσιών μας, την αποδοχή των Cookies μας, εάν ισχύει, την υποβολή ενός ερωτήματος μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας μας, τη συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας ή επικοινωνώντας μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή με άλλο τρόπο, ενδέχεται να μας παρέχετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Η αναφορά σε "Προσωπικά Δεδομένα" περιλαμβάνει:

 • Όνομα και επώνυμο
 •  Στοιχεία επικοινωνίας
 •   Οικονομικές πληροφορίες (στοιχεία κάρτας, IBAN, SWIFT) κατά την υποβολή πληρωμών
 • Επικοινωνία έκτακτης ανάγκης
 • Ιατρικές πληροφορίες (ιατρικό ιστορικό, βασικές σωματικές πληροφορίες όπως ύψος, ηλικία, βάρος, καθημερινή δραστηριότητα, ιατρικά αρχεία και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με την ιατρική).
 • Οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία

Δεν έχετε καμία απολύτως υποχρέωση να μας παρέχετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, ωστόσο, χωρίς την απόκτησή τους, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας ή/και να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας.

Εκτός από τα Προσωπικά σας Δεδομένα, ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε Δεδομένα Χρήσης και Περιήγησης, δηλαδή πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα από τη χρήση του/των ιστότοπου/ων και της Πλατφόρμας, όπως διευθύνσεις IP ή ονόματα τομέων των χρησιμοποιούμενων υπολογιστών, διευθύνσεις URI, την ώρα του/των αιτήματος/ων, τα χαρακτηριστικά του/των προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί ο χρήστης.

Τα δεδομένα χρήσης και περιήγησης που μας επιτρέπουν να σας αναγνωρίσουμε ή/και σας καθιστούν αναγνωρίσιμο, μαζί με τα Προσωπικά Δεδομένα, θα αντιμετωπίζονται από εμάς ως Προσωπικά Δεδομένα για τους σκοπούς της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες μας που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (ο "Κανονισμός").

3. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Η αναφορά στην "επεξεργασία" σημαίνει οποιαδήποτε εργασία(ες) που εκτελούμε στα Προσωπικά Δεδομένα (με αυτοματοποιημένα ή μη αυτοματοποιημένα μέσα), όπως η συλλογή, η καταγραφή, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η διαβούλευση, η χρήση, η κοινοποίηση με διαβίβαση, η διάδοση ή με άλλο τρόπο.

Επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τους συνδρομητές/χρήστες μας για τους σκοπούς της παροχής των Υπηρεσιών μας (όπως ορίζονται στους Όρους και Προϋποθέσεις μας) που απαιτούν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, για να τους βοηθήσουμε να διαχειριστούν την κατάσταση της υγείας τους ή για σκοπούς ταυτοποίησης σε περίπτωση αίτησης για μια Υπηρεσία. Σταδιακά αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μελλοντική αναφορά σε περίπτωση πιθανών προβλημάτων υγείας.

4. Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορεί να εισάγονται ελεύθερα από εσάς κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας λογαριασμού για τη χρήση της Πλατφόρμας, ή μπορεί να συλλέγονται αυτόματα (βλ. παραπάνω Δεδομένα Χρήσης και Περιήγησης).

Στην CHG λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα (τεχνικά και οργανωτικά) για την προστασία των δεδομένων σας και την ελαχιστοποίηση κάθε πιθανού κινδύνου τυχαίας ή παράνομης καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης ή πρόσβασης στα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Δυστυχώς, δεν μπορούμε πάντοτε να εγγυηθούμε την πλήρη ασφάλεια των πληροφοριών σας, οι οποίες ενδέχεται να παραβιαστούν σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης εισόδου ή χρήσης, αποτυχίας υλικού ή λογισμικού, γεγονότων που βρίσκονται εκτός του ελέγχου της CHG. Ωστόσο, μόλις λάβουμε γνώση μιας τέτοιας παραβίασης των δεδομένων, δεσμευόμαστε ότι θα λάβουμε αμέσως τα απαιτούμενα μέτρα για την αντιμετώπιση της παραβίασης αυτής και θα σας ενημερώσουμε ή/και την εποπτική αρχή στην Κύπρο, εάν αυτό είναι απαραίτητο.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και τηλεματικών μέσων και αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικό διακομιστή στον οποίο είμαστε συνδρομητές ή/και σε έντυπη μορφή σε ασφαλείς ντουλάπες αρχειοθέτησης, όπου η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε ορισμένους επαγγελματίες που δεσμεύονται από την εσωτερική μας συμφωνία εμπιστευτικότητας και δεν αποκαλύπτουν τα δεδομένα σας σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

5. Νομική βάση για την επεξεργασία

Οι νομικές βάσεις βάσει των οποίων επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Η συγκατάθεσή σας: Αυτό μας παρέχεται ελεύθερα και ρητά όταν υποβάλλετε τα στοιχεία σας και αποδέχεστε τους Όρους και Προϋποθέσεις, την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookie για τους σκοπούς της παροχής των Υπηρεσιών μας ή/και της χρήσης της/των ιστοσελίδας/ών μας, της Πλατφόρμας, της υποβολής ερωτήματος ή άλλης επικοινωνίας μαζί μας.
 • Εκτέλεση της σύμβασης: Η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς της εκπλήρωσης μιας σύμβασης που έχετε συνάψει μαζί μας, όπως για παράδειγμα οι Όροι και Προϋποθέσεις μας ή/και κατά την υποβολή αιτήματος για την παροχή των Υπηρεσιών μας, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν ιατρική διάγνωση, παροχή υγειονομικής ή κοινωνικής φροντίδας ή θεραπείας.
 • Νόμιμα συμφέροντα: Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί για την προστασία των έννομων συμφερόντων μας ως επιχείρηση για σκοπούς όπως:
  - Να επιτρέπουμε στους υπεργολάβους μας και στους τρίτους παρόχους υπηρεσιών να εκτελούν ορισμένες λειτουργίες για λογαριασμό μας, όπως η φιλοξενία και η διατήρηση της λειτουργίας των ιστότοπων μας, καθώς και τεχνικές και άλλες υλικοτεχνικές λειτουργίες. Για σκοπούς λειτουργίας και συντήρησης, ο παρών ιστότοπος και οποιεσδήποτε υπηρεσίες τρίτων (όπως αναφέρονται παρακάτω) που χρησιμοποιεί, ενδέχεται να συλλέγουν αρχεία καταγραφής συστήματος, δηλαδή αρχεία που καταγράφουν την αλληλεπίδραση - συμπεριλαμβανομένης της πλοήγησης, προσωπικά δεδομένα, όπως η διεύθυνση IP- και
  - Διεξαγωγή και διαχείριση της επιχείρησής μας, η οποία περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, τις οικονομικές μας δραστηριότητες, ενδεχόμενους πιστωτικούς ελέγχους και/ή την είσπραξη οφειλών.
 • Νομική υποχρέωση: Η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί προκειμένου να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση, όπως η συμμόρφωση της CHG με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς (π.χ. σε απάντηση σε αίτημα από ρυθμιστικό φορέα ή δικαστήριο), καθώς και με υποχρεώσεις υποβολής οικονομικών εκθέσεων.

6. Πότε και με ποιον μπορούμε να μοιραστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Δεν μοιραζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τρίτους, εκτός όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
Ενδέχεται να μοιραστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τους ακόλουθους αποδέκτες:

 • Υπεργολάβοι και άλλοι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών της CHG, όπως πάροχοι υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους ή πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών, για τους σκοπούς της απρόσκοπτης σύνδεσης και εξουσιοδότησης πρόσβασης στην Πλατφόρμα μας και στην/στις ιστοσελίδα(ες) με τις οποίες διατηρούμε σύμβαση, διασφαλίζοντας ότι ως Εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων (δηλαδή ως φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας που είναι η CHG σύμφωνα με τον κανονισμό) μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς της εκτέλεσης των υπηρεσιών τους στο πλαίσιο της σύμβασης,
 • Επαγγελματίες υγείας, συμπεριλαμβανομένων ιατρών και ιατρικών συμβούλων, κατόπιν αιτήματος του χρήστη, οι οποίοι έχουν συμβατική υποχρέωση να παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες και να διατηρούν ταυτόχρονα την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων.

Εκτός από τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, καθώς και τις γνωστοποιήσεις σε εξωτερικούς τρίτους που αναφέρονται παραπάνω, δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που δεν αναφέρεται παραπάνω ούτε θα αποκαλύψουμε οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα χωρίς να λάβουμε την πρόσθετη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο, όπως για να συμμορφωθούμε με κλήτευση, δικαστικές εντολές και κανονισμούς ή παρόμοιες νομικές διαδικασίες, και όταν πιστεύουμε καλόπιστα ότι η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων μας, την προστασία της ασφάλειάς σας ή της ασφάλειας άλλων, τη διερεύνηση απάτης ή την ανταπόκριση σε κυβερνητικό αίτημα.

7. Τα δικαιώματα και οι επιλογές σας σχετικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα

 • Δικαίωμα πρόσβασης:
  Το δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούμε για εσάς - Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ζητήσετε τα Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, καθώς και να ρωτήσετε γιατί έχουμε αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα, ποιος έχει πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα και από πού τα αποκτήσαμε. Δεν υπάρχουν τέλη ή επιβαρύνσεις, αλλά τα αιτήματα που είναι προφανώς αβάσιμα ή υπερβολικά μπορεί να υπόκεινται σε διοικητικό τέλος.
 • Δικαίωμα τροποποίησης:
  Το δικαίωμα διόρθωσης και ενημέρωσης των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς - Εάν τα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς είναι παρωχημένα, ελλιπή ή εσφαλμένα, μπορείτε να μας ενημερώσετε και τα δεδομένα σας θα ενημερωθούν.
 • Δικαίωμα διαγραφής:
  Το δικαίωμα διαγραφής των Προσωπικών σας Δεδομένων.Εάν θεωρείτε ότι δεν πρέπει πλέον να χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούμε. Ωστόσο, σε περίπτωση που έχουμε παράσχει μια Υπηρεσία που απαιτεί τη διατήρηση ενός αρχείου βάσει του οποίου έχουμε παράσχει την εν λόγω Υπηρεσία, το αρχείο αυτό θα διατηρηθεί από εμάς σε μη δημόσια βάση δεδομένων για το χρονικό διάστημα που ορίζεται από τους νόμους και τους κανονισμούς σχετικά με τα δεδομένα αυτά.
 • Δικαίωμα εναντίωσης:
  Το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων ή να την περιορίσετε μόνο σε ορισμένους σκοπούς.
 • Δικαίωμα παύσης ή περιορισμού της επεξεργασίας:
  Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να σταματήσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία. Μόλις λάβουμε το αίτημα, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και θα σας ενημερώσουμε αν είμαστε σε θέση να συμμορφωθούμε ή αν έχουμε νομική υποχρέωση να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας.
 • Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων:
  Δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα τρόπο για τους σκοπούς της μεταφοράς τους σε άλλο πάροχο ή των ίδιων ή παρόμοιων υπηρεσιών. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις στο βαθμό που αφορά τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Επισημαίνεται ότι η μεταφορά των Προσωπικών σας Δεδομένων δεν σημαίνει κατ' ανάγκη τη διαγραφή των εν λόγω Προσωπικών Δεδομένων, καθώς ενδέχεται να δεσμευόμαστε από υπέρτερο έννομο συμφέρον ή νομική υποχρέωση να τα διατηρήσουμε
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης:
  Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή για οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων για την οποία ελήφθη η συγκατάθεση. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας εύκολα μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομείου (δείτε τη σελίδα Επικοινωνία για τα στοιχεία μας).
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας:
  Το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με την αρμόδια ευρωπαϊκή εποπτική αρχή για να υποβάλετε καταγγελία σε περίπτωση που πιστεύετε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού. Για καταγγελίες που πρέπει να υποβληθούν στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας είναι τα ακόλουθα:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: commissioner@dataprotection.gov.cy
Διεύθυνση Γραφείου: Α: Ιάσονος 1, 1082 Λευκωσία, Κύπρος
Ταχυδρομική Διεύθυνση: 23378, 1682 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: +357 22818456
Φαξ: +357 22304565

8. Περίοδος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Η CHG δεν θα διατηρήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που είναι απαραίτητο υπό το πρίσμα των σκοπών για τους οποίους συλλέγονται, αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία τα εν λόγω δεδομένα. Θα διαγράψουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα όταν δεν είναι πλέον απαραίτητη ή νομικά υποχρεωτική η διατήρησή τους ή/και θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για την ανωνυμοποίησή τους, ώστε να μην μπορείτε πλέον να ταυτοποιηθείτε από αυτά. 

Διαφορετικοί τύποι Προσωπικών Δεδομένων που χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς θα διατηρούνται αναγκαστικά για διαφορετικές περιόδους, όπως ορίζεται κατωτέρω:

 • Ιατρικές πληροφορίες (όπως ιατρικό ιστορικό, βασικές σωματικές πληροφορίες όπως ύψος, ηλικία, βάρος, καθημερινή δραστηριότητα, ιατρικά αρχεία και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με την ιατρική) - αυτός ο τύπος προσωπικών δεδομένων μπορεί να διατηρηθεί από την CHG για έως και δεκαπέντε (15) έτη από την ημερομηνία που υποβάλλαμε για τελευταία φορά τα δεδομένα αυτά στο σύστημα αρχειοθέτησής μας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν εκκρεμότητες οικονομικής ή/και νομικής ή/και άλλης φύσης μεταξύ της CHG και εσάς ως υποκειμένου των δεδομένων. Σε περιορισμένες περιπτώσεις, μπορεί επίσης να είναι απαραίτητο να διατηρηθούν τα ιατρικά σας δεδομένα για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, όταν η διατήρηση αυτή γίνεται για σκοπούς αρχειοθέτησης που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς. Κάθε τέτοια διατήρηση υπόκειται στην εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων, όπως απαιτείται από τον κανονισμό.
 • Οικονομικές πληροφορίες - αυτό το είδος Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να διατηρηθεί από την CHG για έως και επτά (7) έτη από την ημερομηνία τερματισμού των Υπηρεσιών μας, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία που σχετίζεται, για παράδειγμα, με τη φορολογία, τον οικονομικό έλεγχο και την κοινωνική ασφάλιση, την οποία η CHG υποχρεούται να τηρεί.

Κάθε άλλος τύπος προσωπικών δεδομένων θα καταστρέφεται ή/και θα διαγράφεται κατά τον τερματισμό των Υπηρεσιών μας, εκτός εάν απαιτείται ή/και δικαιούμαστε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω και για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Θα διαγράψουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα όταν δεν είναι πλέον απαραίτητο ή νομικά υποχρεωτικό να τα διατηρήσουμε ή/και θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για την ανωνυμοποίησή τους, ώστε να μην μπορείτε πλέον να ταυτοποιηθείτε από αυτά.

Σε περίπτωση νομικής διαφοράς ή/και δικαστικής διαδικασίας, η CHG διατηρεί το δικαίωμα να διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από το νόμο ή/και μέχρι την ολοκλήρωση της εν λόγω δικαστικής διαδικασίας ή/και νομικής διαφοράς για τους σκοπούς της υπεράσπισης ή/και της άσκησης της εν λόγω αξίωσης.

9. Πολιτική για τα cookies

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας. Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies, μπορείτε να το κάνετε μέσω των ατομικών επιλογών του προγράμματος περιήγησής σας.

10. Προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών

Η CHG δεν συλλέγει εν γνώσει της Προσωπικά Δεδομένα από παιδιά κάτω των 16 ετών και οι χρήστες κάτω των 16 ετών δεν πρέπει να υποβάλλουν Προσωπικά Δεδομένα στην CHG. Εάν η CHG λάβει σχετική γνώση ότι έχουν συλλεχθεί Προσωπικά Δεδομένα για παιδί κάτω των 16 ετών, τότε η CHG λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη διαγραφή αυτών των Προσωπικών Δεδομένων.

11. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Όλα τα θέματα που σχετίζονται με την πρόσβαση και τη χρήση της ιστοσελίδας θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα μέρη υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των κυπριακών δικαστηρίων.

12. Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήσεις, ανησυχίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της CHG, στείλτε μας email στο privacy@curisnetwork.com.

*ΣΗΜΑΝΤΙΚΉ ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Η γλώσσα της παρούσας Πολιτικής είναι η αγγλική και τα μέρη παραιτούνται από κάθε δικαίωμα χρήσης και επίκλησης οποιασδήποτε άλλης γλώσσας ή μετάφρασης.