Άρθρα

Διαπίστευση Ποιότητας

Η διαπίστευση είναι η διαδικασία μέσα από την οποία παρουσιάζεται η πιστοποίηση της επάρκειας, της αρχής ή της αξιοπιστίας. Εμείς, στο Curis Network, επενδύουμε στην ποιότητα, μια στρατηγική προτεραιότητα για τη διασφάλιση της ασφάλειας του ασθενούς.

Οι επιχειρηματικές μας μονάδες είναι διαπιστευμένες με συστήματα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 και σύστημα διαχείρισης ποιότητας BS 15224:2016 στις Υπηρεσίες Υγείας. Είμαστε επίσης διαπιστευμένοι με το σύστημα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία ISO 45001:2018.

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Το Curis Network είναι ιδρυτικό μέλος του δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Κύπρου (ΕΚΕ). Η ΕΚΕ Κύπρου είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός που προωθεί την Εταιρική Βιωσιμότητα και Υπευθυνότητα. Ο βασικός σκοπός του CSR Cyprus είναι να προωθήσει, να αναπτύξει και να εφαρμόσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ανάμεσα στις επιχειρήσεις και στο κοινωνικό περιβάλλον με απώτερο στόχο την ισότιμη ανάπτυξη της κερδοφορίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το CSR Cyprus

Το Curis Network υποστηρίζει τους δεκαεπτά Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για την εταιρική ευθύνη στους τομείς των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Εργασίας, του Περιβάλλοντος και της Καταπολέμησης της Διαφθοράς.

Κάνε κλίκ εδώ για να διαβάσεις την Έκθεση Προόδου (“COP”).