Ο κόσμος αλλάζει ραγδαία και οι άνθρωποι έχουν πλέον τη δυνατότητα να συνδέονται μέσω ψηφιακών εργαλείων και συσκευών για να παρακολουθούν την υγεία τους, την ευεξία τους και ό,τι άλλο χρειάζονται ώστε να διευκολύνουν τη καθημερινότητά τους και να ενημερώνονται. Μια πρόκληση για όλους μετά την πανδημική κρίση είναι η αναβάθμιση του τομέα της υγείας στον ψηφιακό κόσμο, η ισότητα στον τομέα της υγείας, η προσβασιμότητα και η ποικιλία ποιοτικών επιλογών υγειονομικής περίθαλψης που επηρεάζουν την υγεία και την ευημερία των ανθρώπων καθώς και τη βιωσιμότητά των συστημάτων υγείας.

Η δημιουργία μιας βιώσιμης κοινότητας υγείας απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση της υγείας η οποία αντιμετωπίζει τόσο τους φυσικούς όσο και τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ευημερία. Μερικοί τρόποι για την επίτευξη ενός βιώσιμου μέλλοντος με υγιείς ανθρώπους είναι:

Η προώθηση του υγιούς τρόπου ζωής: Η ενημέρωση και η ενθάρρυνση των ανθρώπων να υιοθετήσουν υγιεινές συμπεριφορές όπως τη συστηματική φυσική δραστηριότητα, την υγιεινή διατροφή και τη διαχείριση του άγχους έχει σημαντικό αντίκτυπο στον κόσμο. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι μη μεταδοτικές ασθένειες όπως ο καρκίνος, ο διαβήτης και οι καρδιακές παθήσεις αντιπροσωπεύουν πάνω από το 70% των θανάτων παγκοσμίως και συχνά μπορούν να προληφθούν ή να αντιμετωπιστούν μέσω επιλογών υγιεινού τρόπου ζωής και έγκαιρης διάγνωσης.

Η αντιμετώπιση των κοινωνικών παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία: Ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση παραγόντων όπως είναι η οικονομική κατάσταση, η εκπαίδευση, η επαγγελματική κατάσταση ή η ανεργία, η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, η ισότητα, η πρόσβαση στην υγιεινή διατροφή και η διαβίωση σε ένα βιώσιμο περιβάλλον είναι παράγοντες που αφορούν όλους μας και επηρεάζουν την υγεία και την ευημερία μας. Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν αρνητικό αντίκτυπο όχι μόνο στη ψυχική υγεία, αλλά και στην ευημερία και στην υγεία μας γενικότερα.

Η χρήση τεχνολογίας και δεδομένων για την αύξηση της αποδοτικότητας: Η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών υγείας και οι αναλύσεις δεδομένων μέσω μίας πλατφόρμας ή μίας εφαρμογής βελτιώνει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα τόσο της παροχής υγειονομικής περίθαλψης, όσο και του ελέγχου και της διαχείρισης της υγείας μας. Οι εφαρμογές υγείας των smartphones και τα wearables μπορούν να παρέχουν σε όλους μας πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την κατάσταση της υγείας μας και μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε και να διαχειριζόμαστε οποιαδήποτε στιγμή την υγεία και ευεξία μας. Γενικότερα, η χρήση της τεχνολογίας και των δεδομένων στην υγειονομική περίθαλψη μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην ισότητα στον τομέα της υγείας. Προσφέρει την αυτονομία σε όλους και δίνει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και ευεξίας, βελτιώνοντας την υγεία των ατόμων που τα χρησιμοποιούν και τους βοηθούν να επιτύχουν τους στόχους υγείας τους, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος.

Η επένδυση στην προληπτική φροντίδα: Η προληπτική φροντίδα και οι πρωτοβουλίες της δημόσιας υγείας για τη μείωση των χρόνιων ασθενειών και τη βελτίωση των συνολικών αποτελεσμάτων της υγείας μίας κοινότητας θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Έρευνες έχουν δείξει ότι η επένδυση σε μέτρα πρόληψης για την υγεία μπορεί να οδηγήσουν σε έναν ευρύτερα υγιή πληθυσμό και σε σημαντική εξοικονόμηση κόστους μακροπρόθεσμα. Ταυτόχρονα, η πρόληψη στον τομέα της υγείας μπορεί επίσης να έχει αντίκτυπο στην οικονομία, αφού μειώνεται το κόστος υγειονομικής περίθαλψης καθώς ο υγιέστερος πληθυσμός αυξάνει την παραγωγικότητά του.

Η προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας: Η δημιουργία κοινοτήτων υγείας και η συμμετοχή των ατόμων σε δράσεις που αφορούν την υγειονομική περίθαλψη στόχο έχει να εμπνεύσει τα άτομα, να τους δώσει κίνητρα, να ευαισθητοποιήσει τα μέλη και να τους εμφυσήσει τη σημασία του υγιούς τρόπου ζωής, δίνοντάς τους την αίσθηση του ανήκειν και του μοιράσματος. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και οι υπηρεσίες ευεξίας ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προτιμήσεις της κοινότητας.

Η υγεία και η βιωσιμότητα είναι συγκοινωνούντα δοχεία, καθώς η υγεία των ατόμων και των κοινοτήτων επηρεάζεται άμεσα από την κατάσταση του περιβάλλοντος και την πρόσβαση σε πόρους και το αντίστροφο. Η προαγωγή της υγείας και της ευημερίας είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας, καθώς ένας υγιής πληθυσμός είναι απαραίτητος για μια βιώσιμη κοινωνία.