Τεστ COVID-19

Σύμφωνα με την προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας, ο δωρεάν δειγματολογικός έλεγχος για το τεστ COVID-19 αφορά πολίτες που απασχολούνται σε εταιρείες λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών (φούρνοι, υπεραγορές, περίπτερα, κρεοπωλεία, ψαραγορές κλπ.) και όσοι συμμετέχουν στην εφοδιαστική αλυσίδα των εν λόγω επιχειρήσεων. Επίσης, δικαιούχοι είναι και οι εργαζόμενοι σε οίκους ευγηρίας, γηροκομεία, και υποστατικά φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων.

Οι εργαζόμενοι που επηρεάζονται από την εν λόγω απόφαση του Υπουργείου υποχρεούνται να υποβληθούν στην εξέταση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος που είναι η 15η Απριλίου 2020.

Το American Medical Center έχει ενταχθεί από το Υπουργείο Υγείας στο σχετικό κατάλογο εργαστηρίων και σημείων, τα οποία δικαιούνται να διεξάγουν δειγματοληψία στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος. Το American Medical Center μπορεί να εξυπηρετήσει πολίτες στις εγκαταστάσεις του σε Λευκωσία και Λεμεσό.

Οι δικαιούχοι συμμετοχής στο πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν τα πιο κάτω σχετικά έντυπα και, μαζί με τη βεβαίωση εργοδότη, να τα αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση amc@curisnetwork.com.cy. Στη συνέχεια θα επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά μαζί σας για διευθέτηση ημερομηνίας και ώρας που θα πρέπει να προσέλθετε στο Κέντρο για τη διεξαγωγή της δειγματοληψίας.

Έντυπα:

Κατεβάστε το Έντυπο 1 

Κατεβάστε το Έντυπο 2

Πολίτες που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία δικαιούχων του πιο πάνω προγράμματος, αλλά επιθυμούν να υποβληθούν στο τεστ, μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση amc@curisnetwork.com.cy Στη συνέχεια, θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας για περισσότερες λεπτομέρειες.