COVID 19 Καρκινοπαθείς και Μέτρα Πρόληψης

Είναι γεγονός ότι ολόκληρη η ανθρωπότητα βρίσκεται μπροστά σε μία πρωτόγνωρη κατάσταση που απαιτεί ανάλογου μεγέθους και αποφασιστικότητας ενέργειες προκειμένου να αποφευχθούν εξελίξεις που θα θέσουν εκτός ελέγχου την κατάσταση στη δημόσια υγεία, αλλά και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της χώρας μας.

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Υπουργείου Υγείας στην Κύπρο για τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID 19, στην κατηγορία των ευπαθών ομάδων εντάσσονται και οι καρκινοπαθείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία/συμπαγείς όγκους και όσοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση.

Oι ασθενείς με καρκίνο είναι ανοσοκατεσταλμένοι, είτε εξαιτίας του καρκίνου είτε λόγω της θεραπείας, γι΄αυτό είναι περισσότερο επιρρεπείς σε λοιμώξεις σε σχέση με αυτούς που δεν πάσχουν από καρκίνο.

Η συνέχιση της ενεργούς αντικαρκινικής θεραπείας θα πρέπει να εξατομικεύεται ανάλογα:

 1. με την κατάσταση του ασθενούς
 2. τον σκοπό της θεραπείας
 3. την ανοχή
 4. την ανταπόκριση στη θεραπεία και συγκεκριμένα:
 • Ασθενείς που χρήζουν χημειοθεραπείας
 • Ασθενείς που χρήζουν ακτινοθεραπείας
 • Ασθενείς που χρήζουν ανοσοθεραπείας
 • Ασθενείς που χρήζουν ορμονοθεραπείας
 • Ασθενείς που χρήζουν διαγνωστικής επεμβατικής βιοψίας
 • Ασθενείς που χρήζουν χειρουργικής επέμβασης για αφαίρεση πρωτοπαθούς όγκου
 • Ασθενείς που έχουν μεταστατικό καρκίνο και χρήζουν ενδοφλέβιας χημειοθεραπείας με ή χωρίς ανοσοθεραπεία
 • Ασθενείς που έχουν μεταστατικό καρκίνο και χρήζουν από του στόματος χημειοθεραπείας
 • Ασθενείς που έχουν μεταστατικό καρκίνο και χρήζουν μονοθεραπείας με ανοσοθεραπεία
 • Ασθενείς που έχουν μεταστατικό καρκίνο και χρήζουν ορμονοθεραπείας
 • Ασθενείς που έχουν μεταστατικό καρκίνο και χρήζουν ορμονοθεραπείας και ταυτόχρονης στοχεύουσας θεραπείας
 • Ασθενείς που έχουν μεταστατικό καρκίνο και χρήζουν στοχεύουσας θεραπείας
 • Ασθενείς που έχουν μεταστατικό καρκίνο, λαμβάνουν κάποια αγωγή και χρήζουν επιπλέον ακτινοθεραπείας
 • Ασθενείς τελικού σταδίου που δεν λαμβάνουν ειδική αντικαρκινική αγωγή

Επίσης, η Ογκολογική Εταιρεία Κύπρου, ακολουθώντας το παράδειγμα της Εταιρείας Παθολόγων Ελλάδος (Ε.Ο.Π.Ε) και της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO), απευθυνόμενη προς τους ασθενείς με καρκίνο διευκρινίζει ότι, από επιστημονικής άποψης, τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται αυστηρά είναι:

 • Να αποφεύγετε επαφές με άτομα με συμπτωματολογία λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος
 • Να αποφεύγετε όλα τα μη απαραίτητα ταξίδια, ιδιαίτερα σε περιοχές ή χώρες με επιβεβαιωμένη μετάδοση του ιού στην κοινότητα
 • Να εφαρμόζετε την υγιεινή των χεριών και να αποφεύγετε την επαφή των χεριών με το πρόσωπο (μάτια, μύτη, στόμα)
 • Να συμμορφώνεστε στη χρόνια φαρμακευτική αγωγή που ενδεχομένως λαμβάνετε και στις οδηγίες των θεράποντων ιατρών
 • Να αποφεύγετε χώρους κοινωνικών συναναστροφών μαζικού χαρακτήρα και εκδηλώσεων
 • Να επικοινωνείτε άμεσα με τον θεράποντα ιατρό σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος. Ενδέχεται να μεταθετεί το τακτικό σας ραντεβού σε χρόνο που θα καθοριστεί από το θεράποντα ιατρό ή να γίνεται η συμβουλευτική μέσω τηλεϊατρικής όπου αυτό είναι εφικτό
 • Να αποφεύγετε επισκέψεις σε νοσηλευόμενους ασθενείς
 • Να αποφεύγετε επισκέψεις σε χώρους υπηρεσιών υγείας χωρίς σοβαρό λόγο. Θα πρέπει να καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια περιορισμού άσκοπων προσελεύσεων στις ογκολογικές μονάδες. Οι μη επείγουσες προσελεύσεις καλό είναι να προγραμματίζονται αργότερα, ανάλογα με την περίπτωση. Ενθαρρύνεται η τηλεφωνική επικοινωνία, ώστε να περιορίζεται η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία
 • Αν υπάρχει στο ίδιο σπίτι ύποπτο κρούσμα κορωνοϊού COVID-19, να τηρείτε τουλάχιστον 2 μέτρα απόσταση από αυτό
 • Καλός αερισμός των κοινόχρηστων χώρων
 • Απολύμανση και καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων

Ο περιορισμός της διάδοσης του κορωνοϊού εξαρτάται άμεσα από τα μέτρα ατομικής και συλλογικής ευθύνης που λαμβάνουμε. Δεν υποτιμάμε τον κίνδυνο, προστατεύουμε τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Η υπεύθυνη ενημέρωση και η έγκαιρη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, σε συνδυασμό με την επαγρύπνηση, τη συμμόρφωση και την αυτοπειθαρχία από μέρους των πολιτών, αποτελούν το κλειδί στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της δύσκολης κατάστασης που βιώνουμε σήμερα.

COVID 19 και Χρήση της Τηλεϊατρικής

Ο COVID-19 έχει επιταχύνει τη συχνότητα και τη δημοτικότητα των μέσων τηλεϊατρικής, καθώς οι ασθενείς, οι γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό προσπαθούν να μειώσουν τον κίνδυνο έκθεσης.

Ως τηλεϊατρική θα µπορούσε να οριστεί «η χρήση τεχνολογιών επικοινωνίας και ηλεκτρονικής πληροφόρησης για την παροχή και υποστήριξη της φροντίδας υγείας , όταν η απόσταση χωρίζει τους συµµετέχοντες.» Η λέξη «τηλεϊατρική» είναι σύνθετη, αποτελούµενη από το πρόθεµα «τηλε», που σηµαίνει «εξ’ αποστάσεως», και τη λέξη «ιατρική» και νοηµατοδοτεί την εξ’ αποστάσεως άσκησή της.

Ο στόχος της τηλεϊατρικής στην κατ’ οίκον φροντίδα είναι η βελτίωση της λειτουργικότητας των ασθενών, κάτι που απαιτεί τη διάγνωση και την αντιµετώπιση σωµατικών και ψυχολογικών προβληµάτων.

Κατ’ οίκον φροντίδα και τηλεϊατρική:

 • Οδηγεί σε µείωση του χρόνου παραµονής στο νοσοκοµείο µε συνακόλουθο περιορισµό του κόστους νοσηλείας
 • Προσφέρει προστασία του ασθενούς από ενδονοσοκοµειακές λοιµώξεις, οι οποίες προκαλούνται από πολυανθεκτικά µικρόβια του νοσοκοµειακού περιβάλλοντος και τα οποία αντιµετωπίζονται πολύ δυσκολότερα από τα µικρόβια της κοινότητας
 • ‘Έχει ευεργετική επίδραση στην ψυχική σφαίρα, καθώς το νοσοκοµειακό περιβάλλον αποτελεί από µόνο του έναν αγχογόνο παράγοντα
 • ∆ίνει τη δυνατότητα ευκολότερης φροντίδας του ασθενούς από τους οικείους
 • Προσφέρει ταχύτερη κινητοποίηση του ασθενούς στο γνώριµο περιβάλλον του σπιτιού

 

γι΄αυτό…

«Δεν φοβόμαστε – Προστατευόμαστε – Μένουμε σπίτια μας»

Σημειώσεις

***Θα ήταν φρόνιμο να γίνεται επικοινωνία την προηγούμενη ημέρα με τους ασθενείς που πρόκειται να κάνουν χημειοθεραπεία, ώστε να ελέγχονται για συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού

***Όλοι οι ασθενείς (και οι συνοδοί) που προσέρχονται σε ογκολογικές μονάδες θα πρέπει να ερωτώνται για την ύπαρξη συμπτωμάτων λοίμωξης αναπνευστικού και να παρακολουθούνται για την ανάπτυξη νέων συμπτωμάτων

 

Βιβλιογραφία

 1. El Ramahi, R. and A. Freifeld, Epidemiology, Diagnosis, Treatment, and Prevention of Influenza Infection in Oncology Patients. J Oncol Pract, 2019. 15(4): p. 177-184
 2. Liang, W., et al., Cancer patients in SARS-CoV-2 infection: a nationwide analysis in China. Lancet Oncol, 2020
 3. COVID-19 Clinical Oncology Frequently Asked Questions (FAQs) Last Updated – March 12, 2020 ASCO
 4. http://languages.cancercouncil.com
 5. https://www.anticancersociety.org.cy/el/page/home
 6. http://cypatient.org
 7. https://www.onmed.gr/ygeia/story/382854/koronoios-symvoyles-pros-toys-karkinopatheis-apo-tin-etaireia-ogkologon-pathologon-elladas
 8. https://europa.eu/euprotects/our-health/beyond-cancer-how-eu-helping-transform-cancer-prevention-and-survivorship_el
 9. https://almazoispatras.gr/ellok-amesi-prosarmogi-ton-domon-ygeias-gia-prostasia-ton-karkinopathon-apo-ton-covid19/
 10. https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/
 11. https://mdimop.gr/covid19/
 12. https://www.hesmo.gr