Δέκα ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε κατά τη διαδικασία επιλογής παρόχου κατ’ οίκον νοσηλείας

Δέκα ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε κατά τη διαδικασία επιλογής παρόχου κατ’ οίκον νοσηλείας

 

  1. Ποιοι παρέχουν τις υπηρεσίες;

Όλοι οι επαγγελματίες υγείας του Curis Network είναι εγγεγραμμένοι στα σχετικά μητρώα του Υπουργείου Υγείας και έχουν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.

 

  1. Είναι ο πάροχος κατάλληλα εκπαιδευμένος;

Η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού μας αποτελεί πρώτιστο μέλημά μας. Ο μέσος όρος ετήσιας συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης στο προσωπικό του δικτύου για το έτος 2018 ανέρχεται στις 47.5 ώρες ανά επαγγελματία.

 

  1. Πόσο καιρό δρατηριοποιείται το δίκτυο στον τομέα της κατ’ οίκον νοσηλείας;

Το δίκτυό μας παρέχει υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας από το 2013 σε όλη την επικράτεια της ελεύθερης Κύπρου.

 

  1. Υπάρχει κάποια πιστοποίηση ποιότητας των παρεχόμενων;

Το Curis Network διαθέτει πιστοποιήσεις των διεθνών προτύπων ποιότητας ISO 9001:2016 Quality Management System, BS EN 15224:2016 Quality Management Systems for Healthcare και ISO 18001:2007 Occupational Health and Safety.

 

  1. Ετοιμάζεται πλάνο θεραπείας; Ποια είναι η διαδικασία και ποιοι εμπλέκονται;

Η επιστημονική ομάδα ετοιμάζει εξατομικευμένο πλάνο θεραπείας για κάθε ασθενή σε συνεργασία με τον ίδιο τον ασθενή, την οικογένεια και τον προσωπικό του ιατρό. Το πλάνο αυτό αναθεωρείται εβδομαδιαίως ή αναλόγως των αναγκών του ασθενή.

 

  1. Πώς τεκμηριώνεται η παροχή φροντίδας;

Με το τέλος κάθε επίσκεψης συμπληρώνεται το ανάλογο έντυπο, στο οποίο ο επαγγελματίας καταγράφει τις ενέργειες, στις οποίες είχε προβεί κατά τη συγκεκριμένη επίσκεψη. Αντίγραφο τηρείται στο χώρο του ασθενούς (για καλύτερη ενημέρωση σε περίπτωση αλλαγής του επαγγελματία), αλλά και στο φάκελο του ασθενή για σκοπούς αξιολόγησης.

 

  1. Πως γίνεται η ενημέρωση της οικογένειας και του ασθενή;

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα που καθορίζονται ανάλογα με το περιστατικό, ο ασθενής ή η οικογένεια του λαμβάνουν ενυπόγραφη έκθεση, στην οποία περιγράφονται οι μεταβολές στην κλινική εικόνα του ασθενή, οι ενέργειες που έχουν γίνει εκ μέρους του δικτύου, καθώς επίσης και πιθανές εισηγήσεις.

 

  1. Πώς αντιμετωπίζονται οι απουσίες ενός επαγγελματία;

Το Curis Network αποτελείται από μια ομάδα επαγγελματιών, οι οποίοι μπορούν να καλύψουν ενδεχόμενα κενά. Υπάρχει η σχετική υποδομή που επιτρέπει πλήρη διαφάνεια στην ενημέρωση μεταξύ των μελών της ομάδας που αναλαμβάνει το συγκεκριμένο περιστατικό.

 

  1. Ποιες οι ώρες λειτουργίας και τι γίνεται σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού;

Οι ώρες λειτουργίας μας είναι 24/7/365. Επικοινωνία μπορεί να γίνει μέσω του τηλεφωνικού κέντρου (77776300). Παρόλ’ αυτά, η επιτόπου ανταπόκριση ενδέχεται να μην είναι άμεση γι’ αυτό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μπορείτε να καλείτε στο 112.

 

  1. Πως διασφαλίζεται η εχεμύθεια των προσωπικών δεδομένων του ασθενούς και της οικογένειας;

Το δίκτυό μας είναι απόλυτα εναρμονισμένο με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Παράλληλα, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη κουλτούρας εχεμύθειας και σεβασμού της προσωπικότητας και της ιδιωτικότητας των ασθενών μας. Το προσωπικό μας εκπαιδεύεται συνεχώς προς αυτή την κατεύθυνση.

 

Ιουλία Βανέζη

BSc Nursing, MSc Public Health

Operations Manager – Non-Hospital Operations

jvanezi@curisnetwork.com

www.curisnetwork.com