Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης 22053570

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΓΡΑΜΜΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ CURIS;

Η Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης Curis είναι μια τηλεφωνική γραμμή, στην οποία μπορεί να καλέσει οποιοσδήποτε νιώθει την ανάγκη να μιλήσει άμεσα με έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας.  Πιο συγκεκριμένα, η Γραμμή απευθύνεται σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και βρίσκονται αντιμέτωποι με μια δυσκολία, για την αντιμετώπιση της οποίας θα ήθελαν να λάβουν επαγγελματική υποστήριξη. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης αποτελούν μια μορφή πρώτης επικοινωνίας με έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας χωρίς να στοχεύουν στην παροχή προσωπικής ψυχοθεραπείας. Για το λόγο αυτό, σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν την εξατομικευμένη ψυχοθεραπεία.

 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ Η ΓΡΑΜΜΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ CURIS;

Όταν καλέσετε τη Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης Curis, θα μιλήσετε με έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας, ο οποίος θα σας ακούσει με προσοχή και θα σας παρέχει άμεσα τη βοήθεια και την υποστήριξη που χρειάζεστε.

Μέσω της Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης αποκτάτε εύκολα πρόσβαση σε μια σειρά υπηρεσιών ψυχικής υγείας, όπως:

  • Ανώνυμη και Εμπιστευτική Συμβουλευτική
  • Συναισθηματική Υποστήριξη
  • Παραπομπές σε άλλες Υπηρεσίες Υγείας
  • Λήψη πληροφοριών σχετικά με θέματα ψυχικής υγείας και διαθέσιμες επιλογές θεραπείας

 

ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΤΑ ΟΣΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ CURIS;

Η λειτουργία της Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης Curis διέπεται από κανόνες εμπιστευτικότητας. Μπορείτε να επιλέξετε να διατηρήσετε την ανωνυμία σας ή να μοιραστείτε τα προσωπικά σας στοιχεία. Σε περίπτωση που επιλέξετε να κοινοποιήσετε στον επαγγελματία ψυχικής υγείας τα προσωπικά σας στοιχεία και εφόσον κριθεί απαραίτητο για λόγους ατομικής προστασίας του καλούντος ή προστασίας τρίτου προσώπου, ο επαγγελματίας ψυχικής υγείας θα σας ενημερώσει πως επιβάλλεται να μοιραστεί τις πληροφορίες σας.

ΤΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΣΤΕΛΕΓΧΩΝΟΥΝ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ CURIS;

Όλοι οι ψυχολόγοι που στελεγχώνουν τη Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης Curis, έχουν όλα τα προσόντα που απαιτούνται για να ασκούν αυτόνοµα και ανεξάρτητα καθήκοντα ψυχολογίας και εγκεκριµένης ειδικότητας εφαρµοσµένης ψυχολογίας, όπως αυτά αναγράφονται στον περί Εγγραφής Ψυχολόγων Νόµο του 1995 (68(I)/1995). Κατέχουν, επίσης, άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος από το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου.

 

ΤΙ ΩΡΕΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΛΕΣΩ;

Η Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης Curis λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας εξαιρουμένων Σαββατοκυρίακων και δημόσιων αργιών. Οι ώρες λειτουργίας έχουν ως ακολούθως: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 10:00 μέχρι τις 18:00 και Τρίτη και Πέμπτη από τις 12:00 μέχρι της 19:00. Ο καλών μπορεί να καλέσει όσες φορές επιθυμεί.