Οι άνθρωποι θέλουν να εργάζονται σε οργανισμούς με κουλτούρα η οποία να υποστηρίζει και να προωθεί το wellbeing. Η υγειονομική κρίση, οι γεωπολιτικές συγκρούσεις, οι κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις και πολλοί άλλοι παράγοντες οδήγησαν την αύξηση της εργασιακής ανασφάλειας και του άγχους.

Ωστόσο, η αλλαγή των αντιλήψεων της γενιάς των Millennials και των GenZ επηρέασε σημαντικά την αξία του ευ ζην, το οποίο φαίνεται να κερδίζει την αναμέτρηση με την ανάγκη για επαγγελματική σταδιοδρομία και εργασία. Για το λόγο αυτό άλλωστε φαίνεται να συντελέστηκε και η «Μεγάλη Παραίτηση» στις ΗΠΑ, όταν 4.000.000 εργαζόμενοι παραιτούνταν κάθε μήνα από τις εργασίες τους.

Σύμφωνα με έρευνα της Deloitte για το 2022,  το 59% των εργαζομένων δήλωσαν ότι θα σκέφτονταν σίγουρα το ενδεχόμενο να εργαστούν σε μία εταιρεία που τους προσφέρει καλύτερες wellbeing υπηρεσίες και οφέλη από ότι ο υφιστάμενος εργοδότης τους. Επιπλέον, οι παράγοντες που αναφέρθηκαν περισσότερο από άλλους και επηρεάζουν αρνητικά την ευημερία τόσο των εργαζομένων όσο και των στελεχών, ήταν το μεγάλο φόρτο εργασίας και η αγχωτική δουλειά με ποσοστό 30% καθώς και η έλλειψη προσωπικού χρόνου λόγω των πολλών ωρών εργασίας με ποσοστό 27%. (1)

Τα πιο πάνω δεδομένα καταδεικνύουν ότι όταν η ολιστική υγεία και η ευημερία των υπαλλήλων – εννοώντας τη σωματική και ψυχική υγεία και την οικονομική και κοινωνική ευημερία –  πάσχει, τότε είναι βέβαιο ότι η παραγωγικότητα μειώνεται και τα κόστη της υγειονομικής περίθαλψης αυξάνονται γεγονός που κάθε άλλο παρά ενισχύει την προσπάθεια για μια βιώσιμη κοινωνία.

ευημερία των εργαζομένων σε έναν οργανισμό, σήμερα γίνεται γνωστή από στόμα σε στόμα, συνεπώς είναι υποκειμενική και διαφαίνεται να αποτελεί σημαντική κοινωνική ανησυχία η οποία καθιστά τη δημοσιοποίηση των μετρήσεων για την ευημερία του εργατικού δυναμικού αναγκαία. Tο 55% και το 77% των εργαζομένων και των στελεχών αντίστοιχα, θεωρούν ότι θα έπρεπε υποχρεωτικά να δημοσιοποιούνται οι μετρήσεις αυτές όπως γίνεται στην περίπτωση των εκθέσεων για το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ESG) αλλά και της τυποποίησης των μετρήσεων αυτών.

Διαφαίνεται ότι η σημασία της ευημερίας των εργαζομένων έχει αναβαθμιστεί και καθιστά έναν οργανισμό πιο ελκυστικό για τους πελάτες και τους επενδυτές γιατί προάγει τη διαφάνεια και είναι ωφέλιμη για τους εργαζομένους, τους εργοδότες και για όλο το κοινωνικό σύνολο.

Η βιώσιμη ανάπτυξη θα επιτευχθεί μόνο εάν επικεντρωθούμε στην εξάλειψη της δυστυχίας, στη βελτίωση της ζωής και στην ισότιμη ενίσχυση των κοινοτήτων σε όλους τους τομείς. 

Πηγή: 

(1) Deloitte Insights